Jesteś tutaj

Wirtualny Festiwal #Światowy Dzień Uchodźcy 2019

 

Wirtualny Festiwal

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której zespoły uczniowskie z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnym interaktywnym działaniu online. Festiwal będzie składał się z 6 krótkich zadań, mających na celu przeanalizowanie zjawiska uchodźstwa pod kątem przyczyn, skutków i wyzwań. Wydarzenie odbywa się z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca), święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Zapraszając młodzież do udziału w zabawie online chcemy również dać jej okazję do podjęcia rozmowy o problematyce tych procesów. Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której zespoły uczniowskie z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online. Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się poniżej.

Aby wziąć udział w Festiwalu:
  • Potrzebujecie sprzętu z dostępem do Internetu - może to być szkolny komputer, tablet albo smartfon.
  • Na platformie nie musicie się logować - każdy z Was będzie miał nieograniczony dostęp do festiwalowych zadań, które znajdują się po prawej stronie. Zadania będą otwierane po kolei w dniu wydarzenia.
  • Przygotujcie się na to, że wszystkie zadania będą wymagały odpowiedzi na platformie, a niektóre dodatkowo obecności na Facebooku. Na Facebooku wystarczy, że będzie zalogowana jedna osoba.
 
Na co warto zwrócić uwagę?
 
Bądźcie uważni i uważne na polecenia, ponieważ to w nich będziemy zaznaczać, gdzie powinna zostać opublikowana odpowiedź. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, piszcie na Messengerze do administratora strony (https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/).
 
 
Jak możecie się przygotować?
 
Przede wszystkim musicie mieć zespół gotową na wyzwania, sprzęt z podłączeniem do Internetu oraz przynajmniej jedną osobę w zespole dysponującą kontem na Facebooku (możecie też stworzyć specjalne konto drużynowe na potrzeby Festiwalu).

 

 

 

 

FESTIWALOWY ROZKŁAD JAZDY 

Godzina 10:00 Rozpoczęci

 

Opiekun/Opiekunka zespołu wypełnia Formularz Zgłoszeniowy TUTAJ.

Zapoznajcie się z platformą https://festiwal.ceo.org.pl/wirtualny-festiwal-swiatowy-dzien-uchodzcy-2019. Tutaj będą publikowane kolejne zadania i będziecie dodawać odpowiedzi. 

Przywitajcie się na tablicy na Padlecie - napiszcie jak nazywa się Wasza grupa, możecie również dodać zdjęcie :)

 

Godzina 10.00  Zadanie 1

Godzina 10.30  Zadanie 2

Godzina 11:00  Zadanie 3

Godzina 11:30  Zadanie 4

Godzina 12:00  Zadanie 5

Godzina 12:30  Zadanie 6

 

Godzina 14:30  Koniec czasu na nadsyłanie rozwiązań

Do godziny 16:00  Opublikowanie prawidłowych odpowiedzi i nazw zwycięskich zespołów

 

    

Festiwal została przygotowany w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" realizowanego w 2019 roku w ramach Programu Szkoła Ucząca Się. Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

 

 

 

 

PUBLIKUJEMY ODPOWIEDZI:

Zadanie 1

·         Jak myślicie, z jakiego powodu zostało ustanowiony Światowy Dzień Uchodźcy (odchody 20 czerwca)? Co ma na celu? 

Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 r., ma uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby, które musiały uciekać ze swoich krajów w obawie o swoje życie i wolność.

20 czerwca to dzień, w którym zarówno politycy, jak i my wszyscy mamy okazję poznać problemy osób z doświadczeniem uchodźczym i zastanowić się, jak można im zaradzić. W tym celu organizowane są różne inicjatywy na całym świecie.

·         Jak myślicie, co według artystki Yary Said oznaczają, symbolizują te dwa kolory flagi uchodźcy? Z czym mogą się kojarzyć? 

Według artystki Yary Said pomarańczowa flaga z czarnym paskiem odnosi się do koloru kamizelki ratunkowej i jest symbolem solidarności ze wszystkimi, którzy zmuszeni są uciekać z rodzimych krajów i ryzykują wyczerpującą podróż w poszukiwaniu bezpieczeństwa.

 

Zadanie 2

·         Kim jest Laith Ghandourem?

18-latkiem pochodzącym z Syrii, który od 5 lat mieszka w Lublinie.

·         Skąd pochodzi?

Pochodzi z Syrii z miasta Aleppo.

·         Dlaczego dwukrotnie opuścił swoje rodzinne miasto?

Ze względu na wojnę i sytuacje w Aleppo, w którym ISIS bombardowało kolejne dzielnice.

·         Dlaczego przyjechał do Polski?

W Polsce mieszkają członkowie jego rodziny ze strony mamy Polki: wujek i dziadkowie. Rodzina bardzo pomogła Laithowi i jego rodzinie, zwłaszcza na początku ich pobytu w Lublinie.

·         Jak wspomina dzieciństwo?

Bardzo dobrze wspomina swoje dzieciństwo. W szkole podstawowej grał z kolegami w piłkę, bawił się w chowanego i grał w gry komputerowe.

·         Co Laith mówi o przyjęciu jego rodziny w Polsce? Dlaczego tak było? Kto pomógł i w jaki sposób?

Całej rodzinie Laithiego pomógł wujek, który na początku pomógł wynająć mieszkanie, a w swojej firmie zatrudnił jego mamę i tatę.

Bardzo dobrze wspomina również kilku nauczycieli, którzy bardzo mu pomogli. Nie obyło się bez żartów w jego kierunku ze strony rówieśników, np. z powodu jego imienia, które wymawia się „lejs”. Laith reagował z dystansem i poczucie humoru. z dystansem. Na początku miał problemu komunikacyjne z powodu niewystarczającej znajomości języka polskiego. Na początku znajomości w nowej klasie opowiedział innym uczniom i uczennicom skąd i dlaczego wyjechał z Syrii. Dzisiaj ma wielu polskich kolegów.

·         Jakie ma plany na przyszłość?

Po maturze chciałbym studiować, wykorzystać swoją znajomość języka arabskiego w pracy zawodowej.

·         Jaki przekaz ma nieść za sobą spektakl Bartłomieja Bartka Miernika, w  którym gra Laith razem z Ukrainką Solomiya?

Spektakl ten ma według Laitha otwierać głowy młodym ludziom w szkołach, zwracając im uwagę na potrzebę weryfikacji informacji dotyczących sytuacji uchodźców, które podają media. 

 

Zadanie 4

1.         Uchodźca/Uchodźczyni to osoba, która uciekła ze swojego kraju pochodzenia ze względu na:

a.      uzasadnioną obawę przed prześladowaniem, zagrażającym dla życia lub wolności

b.      złą sytuację ekonomiczną

c.       odpowiedzi a i b są poprawne

 

Kim jest uchodźca?

Zgodnie z Konwencją genewską z 1951 roku uchodźca jest to osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”. Źródło: Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie w 1951 roku

 

2.         Migrant/Migrantka to osoba, która opuściła swój kraj ze względu na:

a.      uzasadnioną obawę przed prześladowaniem, zagrażającym dla życia lub wolności

b.      złą sytuację ekonomiczną

c.       odpowiedzi a i b są poprawne

Kim jest migrant (ekonomiczny)?

Migrant to osoba przyjeżdżająca do kraju innego niż jej kraj pochodzenia, której motywacje mogą być różne – może np. szukać lepszej pracy, dostępu do edukacji, służby zdrowia czy opieki społecznej. Stosuje się również pojęcie „migrant ekonomiczny”, oznaczające osobę, która migruje w celu poprawy warunków życia i statusu ekonomicznego. Imigrantami ekonomicznymi są dziś np. Polacy w Wielkiej Brytanii czy Irlandii.

3.         Główne kraje pochodzenia osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca) w Polsce w 2018 roku to:

a.      Włochy, Grecja, Białoruś

b.      Syria, Afganistan, Somalia

c.       Federacja Rosyjska, Ukraina, Tadżykistan

Największą grupę osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowili w 2018 r. obywatele:

·         Federacji Rosyjskiej – 2 721 osób (około 66% ogółu).

·         Drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców byli obywatele Ukrainy – 466 osób (około 11% ogółu).

·         Ponadto, o ochronę 6 międzynarodową występowali najczęściej obywatele Tadżykistanu – 144 osoby, Armenii – 71 osób, Iraku – 70 osób i Turcji – 61 osób.

 

4.         W 2018 roku liczba rozpatrywanych wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy i ochrona uzupełniająca w Polsce) wynosiła:

d.      1 915 wniosków

e.      28 574 wniosków

f.        8 193 wniosków

W 2018 r. złożono w Rzeczypospolitej Polskiej 1 915 wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wnioskami tymi objęto 4 135 osób, co jest liczbą mniejszą w porównaniu do roku poprzedniego o kilkanaście procent (około 14% - wnioski, około 19% - osoby).

 

>> Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców, Sprawozdanie w roku 2018 z wykonania ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/sprawozdania/

 

5.         Ile osób składających w Polsce w 2018 roku wniosek o przyznanie ochrony międzynarodowej w otrzymało status uchodźcy, a ile ochronę uzupełniającą?

a.      168 cudzoziemców otrzymało status uchodźcy i 191 cudzoziemców otrzymało ochronę uzupełniającą

b.      2 600 cudzoziemców otrzymało status uchodźcy i 3450 cudzoziemców otrzymało ochronę uzupełniającą

 

>> Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców, Sprawozdanie w roku 2018 z wykonania ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/sprawozdania/

W 2018 roku status uchodźcy nadano 168 cudzoziemcom, w tym między innymi 26 obywatelom Turcji, 19 Irakijczykom, 16 cudzoziemcom z Syrii, 8 14 Pakistańczykom, 11 obywatelom Ukrainy, 10 osobom z Tadżykistanu i 10 z Turkmenistanu. Dla porównania, w 2017 roku tą formą ochrony objęto 150 osób (17 Syryjczyków, 56 cudzoziemców z Ukrainy, 14 obywateli Federacji Rosyjskiej i 13 osób pochodzących z Iranu).

W 2018 r. ochrona uzupełniająca została udzielona 191 osobom, w tym między innymi 74 obywatelom Ukrainy, 61 obywatelom Federacji Rosyjskiej i 14 osobom przybyłym z Tadżykistanu. Jest to liczba prawie dwukrotnie niższa w porównaniu do roku 2017 - wówczas ochronę uzupełniającą otrzymało 340 cudzoziemców.

 

6.         Czy cudzoziemiec/cudzoziemka, który otrzymał status uchodźcy staje się pełnoprawnym obywatelem/obywatelską kraju, w którym ten status otrzymał:

a.      Tak

b.      NIe

 

 

 

Za nami Wirtualny Festiwal #Światowy Dzień Uchodźcy! Było to wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego pięć grup uczniów i uczennic wraz z nauczycielami i nauczycielkami ze szkoły w Prostkach, w Tarnowie, w Łodzi i w Bolesławcu mogło dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

 W Festiwalu aktywny udział wzięło 5 zespołów uczniowskich:

1.       1 TE z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

2.       2 TE z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

3.       Matejka 4 ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

4.       Klasa 6d i Przyjaciele ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

5.       Prostkowianie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i uczennicom oraz nauczycielom i nauczycielkom zaangażowania w rozwiązywanie zadań i dzielenie się swoimi pracami z innymi drużynami biorącymi udział w wydarzeniu.

Dziękujemy za wszystkie podjęte przy okazji akcji rozmowy na ważny z perspektywy lokalnej i globalnej temat dotyczący sytuacji uchodźców i uchodźczyń.

Poniżej dołączamy DYPLOMY DLA DRUŻYN (aby otworzyć dyplom należy kliknąć w nazwę):

1.       1 TE z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

2.       2 TE z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

3.       Matejka 4 ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

4.       Klasa 6d i Przyjaciele ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

5.    Prostkowianie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach

 

 

GRATULUJEMY!

                                             

 

waga: 
0