Jesteś tutaj

Zadanie 4 Światowy Dzień Uchodźcy

Zadanie 4

STATUS UCHODŹCY W POLSCE

Do formy ochrony przyznawanej cudzoziemcom w Polsce należy: status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, ochrona czasowa, azyl, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych, zgoda na pobyt tolerowany.

 

Weźcie udział w quizie. Pomocne mogą okazać się informacje zawarte w sprawozdaniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców nt. udzielania cudzoziemcom ochrony w w Polsce w 2018 roku: https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/sprawozdania/.