Jesteś tutaj

Wirtualny Festiwal #Punkty widzenia

 

Wirtualny Festiwal

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której zespoły uczniowskie z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie składał się z 7 krótkich zadań, mających na celu przeanalizowanie zjawiska współczesnych migracji i zjawiska zmiany klimatu z różnych perspektyw i punktów widzenia. Zapraszając młodzież do udziału w zabawie online chcemy również dać jej okazję do podjęcia rozmowy o globalnych współzależnościach (migracje, zmiana klimatu) w atmosferze wzajemnego szacunku. 

 

Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się poniżej.

Aby wziąć udział w Festiwalu:
 • Potrzebujecie sprzętu z dostępem do Internetu - może to być szkolny komputer, tablet albo smartfon.
 • Na platformie nie musicie się logować - każdy z Was będzie miał nieograniczony dostęp do festiwalowych zadań, które znajdują się po prawej stronie -->>
 • Przygotujcie się na to, że wszystkie zadania będą wymagały odpowiedzi na platformie, a niektóre dodatkowo obecności na Facebooku. Na Facebooku wystarczy, że będzie zalogowana jedna osoba.
 
Na co warto zwrócić uwagę?
 
Bądźcie uważni i uważne na polecenia, ponieważ to w nich będziemy zaznaczać, gdzie powinna zostać opublikowana odpowiedź. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, piszcie na Messengerze do administratora strony (https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/).
 
 
Jak możecie się przygotować?
 
Przede wszystkim musicie mieć zespół gotową na wyzwania, sprzęt z podłączeniem do Internetu oraz przynajmniej jedną osobę w zespole dysponującą kontem na Facebooku (możecie też stworzyć specjalne konto drużynowe na potrzeby Festiwalu).

 

 

 

 

FESTIWALOWY ROZKŁAD JAZDY 

Godzina 10:00 Rozpoczęcie

>>>> Wejdźcie na FACEBOOKA i dołączcie do WYDARZENIA<<<<

Zapoznajcie się z platformą.

Przywitajcie się na wydarzeniu na Facebooku - napiszcie jak nazywa się Wasza grupa, możecie również dodać zdjęcie :)

 

Godzina 10.00  Zadanie 0

Godzina 10.00  Zadanie 1

Godzina 10.30  Zadanie 2

Godzina 11:00  Zadanie 3

Godzina 11:30  Zadanie 4

Godzina 12:00  Zadanie 5

Godzina 12:30  Zadanie 6

Godzina 13:00  Zadanie 7

Godzina 15:00  Koniec czasu na nadsyłanie rozwiązań

Do godziny 16:00  Opublikowanie prawidłowych odpowiedzi i nazw zwycięskich zespołów

 

    

Festiwal organizowany jest w ramach projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

 

 

 

 

 

PUBLIKUJEMY ODPOWIEDZI:

 

Zadanie 2 Prawda czy fałsz

1. Niekorzystne warunki klimatyczne stają się źródłem konfliktów zbrojnych w krajach dotkniętych suszą i klęskami żywiołowymi. Walka o dostęp do ujęć wody, zresztą często zanieczyszczonych, staje się poważnym przyczynkiem do wybuchu wojen domowych. Zmiany klimatyczne więc często czynnikami zaostrzającymi konflikty zbrojne, a więc pośrednimi przyczynami uchodźstwa. PRAWDA

Dowiedź się więcej na ten temat:

 

 1. Globalne ocieplenie nie jest szkodliwe. Dwa tysiące lat pisanej historii ludzkości pokazuje, że okresy ciepłe są dobre dla ludzi. Z drugiej strony Mała Epoka Lodowa przyniosła silniejsze burze, przedwczesne mrozy, powszechny głód i choroby. FAŁSZ

Dowiedź się więcej na ten temat:

 

 1. Dzieje naszej cywilizacji to niekończąca się historia wędrówek ludów. Szacuje się, iż w XX w. w wyniku przymusowych migracji swe miejsce zamieszkania zmieniło (w wielu przypadkach utraciło) około 100 mln osób – w samej Europie liczba ta sięga około 50 mln. PRAWDA

Dowiedź się więcej na ten temat:

 

 1. Powody migracji są różne: konflikty, ubóstwo, brak perspektyw, brak szans na godne życie. Najpoważniejszym powodem są zmiany klimatyczne (i często ukrytym, bo pytani motywują swoją emigrację wojną, biedą, przestępczością lub brakiem perspektyw, podczas gdy de facto stoją za tym zmiany klimatu). PRAWDA

Dowiedź się więcej na ten temat:

 

 1. Na zjawisko wzrostu temperatur mały wpływ ma wycinka lasów, powodująca uwalnianie się dużych ilości CO2 i zaburzenie cyrkulacji wody. FAŁSZ

Dowiedź się więcej na ten temat:

 

 

 

 • w jaki sposób postępujące zmiany klimatu mają związek z migracją ludności?

 

Zadanie 3 Mapa myśli

ZMIANY KLIMATU A MIGRACJE: Ludzi, którzy migrują z powodu zmian klimatycznych, nazywamy uchodźcami klimatycznymi. Badania ekspertów pokazują, że do połowy obecnego stulecia zmiana klimatu wpłynie na to, że znaczne obszary Afryki i Azji staną się niezdatnymi do życia. Może to spowodować migracje ludności na olbrzymią skalę. Eksperci szacują, że do 2050 roku może wynieść 150 a nawet 250 mln uchodźców klimatycznych.

Źródło: McMichael Celia, Barnett Jon, McMichael Anthony J., Artykuł An Ill Wind? Climate Change, Migration, and Health, Environmental Health Perspectives, https://ehp.niehs. nih.gov/1104375/[dostęp: 20.11.2017].

 

Zadanie 6

Porozumienie paryskie.

Dowiedź się więcej na ten temat: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/timeline/

 

Porozumienie paryskie to globalna umowa z 12 grudnia 2015 r. poświęcona zmianie klimatu. Akt wskazuje działania mające służyć zatrzymaniu globalnego ocieplenia na poziomie „dużo poniżej 2°C”. Dotyczy okresu po 2020 r.

Główne elementy porozumienia paryskiego to: cel długoterminowy: rządy zgodziły się zatrzymać wzrost średniej temperatury w świecie na poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i starać się, by było to nie więcej niż 1,5°C wkład: przed konferencją i w trakcie jej trwania kraje przedkładały swoje kompleksowe plany działań na rzecz redukcji emisji dążenia: rządy postanowiły co 5 lat deklarować swoje wkłady, tak by można było wyznaczać ambitniejsze cele przejrzystość: zgodziły się też – dla przejrzystości i nadzoru – referować sobie nawzajem i opinii publicznej, jak realizują swoje cele solidarność: państwa UE i inne kraje rozwinięte będą kontynuować finansowanie działań klimatycznych, by pomóc krajom rozwijającym się zredukować emisje i uodpornić się na skutki zmian klimatu.

 

Za nami Wirtualny Festiwal #PunktyWidzenia! Było to wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego kilkanaście grup uczniów i uczennic wraz z nauczycielami i nauczycielkami z całej Polski mogło dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

W Festiwalu aktywny udział wzięło 12 zespołów z 9 szkół.

Prezentujemy drużyny biorące udział w wydarzeniu:

 1. Morąg 1 z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu
 2. Morąg 2 Zespołu Szkół Licealnych w Morągu
 3. Prostkowianie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach
 4. Grupa 1 z Gimnazjum w Czerminie
 5. Grupa 2 z Gimnazjum w Czerminie
 6. Białe Śniegi Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym
 7. Bargłowiaczki Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym
 8. Koziołki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Jeleniej Górze
 9. Owieczki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Jeleniej Górze
 10. Klasa 5 a ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
 11. Skalar z II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 12. Matejki ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i uczennicom oraz nauczycielom i nauczycielkom zaangażowania w rozwiązywanie zadań i dzielenie się swoimi pracami i odpowiedziami z innymi drużynami biorącymi udział w wydarzeniu. Dziękujemy za wszystkie podjęte przy okazji akcji rozmowy na ważny z perspektywy lokalnej i globalnej temat współczesnych migracji i zmiany klimatu.

Poniżej prezentujemy wyniki Festiwalu i dołaczamy DYPLOMY DLA DRUŻYN (aby otworzyć dyplom należy kliknąć w nazwę szkoły):

 

I MIEJSCE

Morąg 1 z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Grupa 2 z Gimnazjum w Czerminie

Koziołki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Jeleniej Górze

Owieczki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Jeleniej Górze

Grupa 1 z Gimnazjum w Czerminie

 

II MIEJSCE

Prostkowianie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach

Klasa 5 a ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie

Matejki ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

 

III MIEJSCE

Morąg 2 z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Białe Śniegi ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym

Skalar z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

GRATULUJEMY!