Jesteś tutaj

Zadanie 2

 
Zadanie 2 PRAWDA FAŁSZ
 
 

 

PRAWDAFAŁSZ
1. Niekorzystne warunki klimatyczne stają się źródłem konfliktów zbrojnych w krajach dotkniętych suszą i klęskami żywiołowymi. Walka o dostęp do ujęć wody, zresztą często zanieczyszczonych, staje się poważnym przyczynkiem do wybuchu wojen domowych. Zmiany klimatyczne więc często czynnikami zaostrzającymi konflikty zbrojne, a więc pośrednimi przyczynami uchodźstwa.
2. Globalne ocieplenie nie jest szkodliwe. Dwa tysiące lat pisanej historii ludzkości pokazuje, że okresy ciepłe są dobre dla ludzi. Z drugiej strony Mała Epoka Lodowa przyniosła silniejsze burze, przedwczesne mrozy, powszechny głód i choroby.
3. Dzieje naszej cywilizacji to niekończąca się historia wędrówek ludów. Szacuje się, iż w XX w. w wyniku przymusowych migracji swe miejsce zamieszkania zmieniło (w wielu przypadkach utraciło) około 100 mln osób – w samej Europie liczba ta sięga około 50 mln.
4. Powody migracji są różne: konflikty, ubóstwo, brak perspektyw, brak szans na godne życie. Najpoważniejszym powodem są zmiany klimatyczne (i często ukrytym, bo pytani motywują swoją emigrację wojną, biedą, przestępczością lub brakiem perspektyw, podczas gdy de facto stoją za tym zmiany klimatu).
5. Na zjawisko wzrostu temperatur mały wpływ ma wycinka lasów, powodująca uwalnianie się dużych ilości CO2 i zaburzenie cyrkulacji wody.