Jesteś tutaj

Zadanie 6

 

Zadanie 6

Zakończony w zeszłym tygodniu Szczyt Klimatyczny ONZ w Katowicach (COP24 – Conference of Parties, czyli Konferencja Stron), był niezwykle ważnym wydarzeniem dla Polski i świata.

 

W 2015 roku w jednym z europejskich miast 195 państw podpisało porozumienie stanowiące globalną umowę określającą szczegółowe cele walki ze zmianą klimatu. Założenia umowy wdrażane będą od 2020 roku. W porozumieniu określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C.