Jesteś tutaj

Regulamin Festiwal Tydzień Edukacji Globalnej 2019 z CEO

REGULAMIN UCZESTNICTWA w Wirtualnym Festiwalu TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ z CEO

1. Festiwal odbędzie się w czwartek 21 listopada 2019 r. i potrwa  3 godziny zegarowe (9.30 – 12.00). Uczestnicy i uczestniczki proszeni są w tym czasie o uwagę i aktywność na stronie Festiwalu. Festiwal będzie się odbywał w sieci, z wykorzystaniem strony internetowej Festiwalu (https://festiwal.ceo.org.pl/wirtualny-festiwal-tydzien-edukacji-globalnej-z-ceo) oraz na tablicy Padlet (link: https://globalna.padlet.org/1/TEGceo). 

 

2. Aby wziąć udział w festiwalu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/wirtualny-festiwal-tydzien-edukacji-globalnej-z-ceo. Zgłoszenia może dokonać Opiekun/Opiekunka grupy projektowej, który wypełni formularz zgłoszeniowy i zaakceptuje regulamin uczestnictwa w akcji edukacyjnej CEO. 

 

3. Jeden Opiekun/Opiekunka może zgłosić maksymalnie dwa zespoły uczniowskie po 3-6 osób w zespole. Przy rejestracji Opiekun podaje nazwę zespołu, którą uczniowie i uczennice będą się posługiwać przy wykonywaniu zadań festiwalowych. W przypadku zgłaszania dwóch zespołów należy podać nazwy każdego z nich.

 

4. W czasie Festiwalu wszystkie zespoły powinny mieć dostęp do urządzenia z Internetem.

 

5. W ramach Festiwalu w dniu 21 listopada 2019 r. zespoły młodzieżowe otrzymają sześć zadań do wykonania. Zadania publikowane będą co 30 min, o godzinach: 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 i 12:00.

 

6. Tematy zadań będą nawiązywać do tematyki edukacji globalnej związanej z obchodami Tygodnia Edukacji Globalnej 2019 r.

 

7. Odpowiedzi na zadania udziela się za pomocą formularzy na stronie festiwalu, które po wypełnieniu zostaną automatycznie przesłane do Organizatorów Festiwalu. W każdym formularzu zadaniowym należy podać nazwę swojego zespołu zgłoszoną przez Opiekuna w formularzu rejestracyjnym.

 

8. Rozwiązania zadań można przysyłać do godziny 15:00 tego samego dnia.

 

9. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma elektroniczne zaświadczenie o udziale w Wirtualnym Festiwalu.

 

Festiwal został przygotowany w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" realizowanego w 2019 roku w ramach Programu Szkoła Ucząca Się. Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.