Jesteś tutaj

PoczytajMy o Domach - wirtualny festiwal

 

Zapraszamy!


Program Festiwalu


 

Wirtualny Festiwal

to interaktywna edu-zabawa, w której drużyny z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie się składał z 3 krótkich zadań, mających na celu pogłębienie wiedzy o zrównoważonym mieszkalnictwie.

Aby wziąć udział w Festiwalu:
 • Potrzebujecie sprzętu z dostępem do Internetu - może to być szkolny komputer, tablet albo smartfon.
 • Na platformie nie musicie się logować - każdy z Was będzie miał nieograniczony dostęp do festiwalowych zadań, które znajdują się po prawej stronie -->>
 • Przygotujcie się na to, że wszystkie zadania będą wymagały odpowiedzi na platformie, a niektóre dodatkowo obecności na Facebooku. Na Facebooku wystarczy, że będzie zalogowana jedna osoba.
 
Na co warto zwrócić uwagę?
 
Bądźcie uważni i uważne na polecenia, ponieważ to w nich będziemy zaznaczać, gdzie powinna zostać opublikowana odpowiedź. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, piszcie do administratora strony (aneta.derda@ceo.org.pl).
 
 
Jak możecie się przygotować?
 
Przede wszystkim musicie mieć drużynę gotową na wyzwania, sprzęt z podłączeniem do Internetu oraz przynajmniej jedną osobę w zespole dysponującą kontem na Facebooku (możecie też stworzyć specjalne konto drużynowe na potrzeby Festiwalu).

 

 

FESTIWALOWY ROZKŁAD JAZDY 

Godzina 10:00 Rozpoczęcie

 

Zapoznajcie się z platformą padlet. Znajdżcie nazwę swojej drużyny - to wasze miejsce do publikowania waszych prac, linków itd. - https://padlet.com/paniodpolskiego/djt85db7nq11lzxw

Przywitajcie się na wydarzeniu na Facebooku - napiszcie jak nazywa się Wasza grupa, możecie również dodać zdjęcie :) Posty muszą być zatwierdzane przez administratora, więc mogą się pojawić z niewielkim opóźnieniem. Poprzez FB możecie pytać o rzeczy dotyczące festiwalu. https://www.facebook.com/events/614419175840887/

ZADANIA pojawią się: - na tej stronie NIŻEJ i na fb.

Godzina 10.00  Zadanie 1

Godzina 11.00  Zadanie 2

Godzina 12:00  Zadanie 3

 

Godzina 18:00  Koniec czasu na nadsyłanie rozwiązań

Do godziny 20:00  Opublikowanie prawidłowych odpowiedzi na stronie poczytajmy.ceo.org.pl oraz na Facebooku

 

Regulamin: https://poczytajmy.ceo.org.pl/aktualnosci/poczytajmy-o-domach-wirtualny-festiwal

 

Formularz rejestracji

ZADANIE 1: Przyjazna miasto, miasteczko, wieś– bariery

 

Co zrobić, żeby na całym świecie ludzie zaczęli wdrażać nowe rozwiązania, które uczynią przestrzeń bardziej dostępną? Organizacja Narodów Zjednoczonych(w skrócie ONZ), przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju które będą pomagały realizować zadania wpływające na poprawę naszej jakości życia. Wśród tych Siedemnastu Celów znalazł się jeden, który odnosi się do zarządzania miastami. W sumie większość z nich w różnym stopniu dotyczą funkcjonowania miast, to cel 11 bezpośrednio odnosi się do nich.

 

CEL 11: Zrównoważone miasta i społeczności.

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

 

Oznacza to, że do 2030 roku każdy człowiek powinien mieć dostęp do mieszkań, terenów zielonych i przestrzeni publicznej czy bezpiecznego transportu. Obecnie 3,5 miliarda ludzi, czyli połowa populacji ludzkiej – mieszka w miastach, a według prognoz do 2030 roku w miastach będzie mieszkać 5 miliardów ludzi.

Biorąc pod uwagę Cel 11 i temat przyjaznej przestrzeni, dzisiaj skupimy się na miejscu, w którym spędzacie dużo swojego czasu – porozmawiamy o Waszym mieście, miasteczku, wsi.

 1. Pomyślcie o swoim mieście, miasteczku lub wsi. Przypomnijcie sobie miejsca, w których bywacie sam/a lub ze znajomymi czy rodziną. W jakich miejscach najczęściej robicie zakupy, załatwiacie potrzebne sprawy. Zastanówcie się, w których przebywa najwięcej ludzi – może jest to kino, dom kultury, pobliska poczta czy mały ryneczek.

 

Pospisujcie wszystkie miejsca, które przychodzą Wam do głowy i wspólnie wybierzcie to, które Waszym zdaniem jest najbardziej popularne.
 

 1. Zastanówcie się teraz jak wygląda bliska okolica tego miejsca. Podzielcie się zadaniami, niech ktoś z Was naszkicuje mapę tego konkretnego miejsca. Możecie również robić to wspólnie np. w jakimś dokumencie. Dla ułatwienia, możecie skorzystać z mapy np. Google Maps. Narysujcie bliską okolicę, jeżeli to jest Dom Kultury narysujcie jak można się do niego dostać, jakim środkiem transportu, jakie drogi do niego prowadzą, czy w okolicy DK są jakieś sklepy, urzędy lub inne budynki użyteczności publicznej
   
 2. Teraz zastanówcie się czy ten budynek, jego okolica jest dostępna dla wszystkich. Jak wygląda komunikacja miejska, którą można się do niego dostać. Czy w okolicy znajdują się jakieś bariery architektoniczne np. duża ilość schodów, brak podjazdów dla wózków, brak windy, brak dźwiękowych sygnałów przy sygnalizacji świetlnej itp. Spróbujcie raz jeszcze w swojej głowie, przejść się najbliższą okolicą danego obiektu. Zaznaczcie lub narysuj czerwonym kolorem na mapie miejsca, które posiadają bariery i sprawiają, że nie są one dostępne dla wszystkich. Pomyślcie o osobach z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu czy ruchowymi. Weź pod uwagę osoby z innymi niepełnosprawnościami a także rodziców z dziećmi w wózkach, osoby starsze czy cudzoziemców i cudzoziemki. Wspólnie stwórzcie też listę takich barier. Wystarczy, że wypiszecie je w dokumencie tekstowym i załączycie do rysunku. Możecie też napisać kilka słów dlaczego dane bariery powinny zniknąć.
 3. W padlecie powinny znaleźć się: mapa (jako link do pracy na mapach googla lub zdjęcie rysunku), tekst o barierach w Waszej okolicy.

 

Zadanie 2:

Czy nasza droga do szkoły jest bezpieczna?

 

 

W tej części skupimy się na bezpieczeństwie. Oczywistym jest to, że szkoła powinna być bezpieczna dla wszystkich uczniów i uczennic. Natomiast teren poza ogrodzeniem szkoły i Wasza trasa, którą codziennie pokonujecie, żeby dotrzeć na lekcje, też ma bardzo duże znaczenie. Nie zawsze ta droga jest bezpieczna. Zdarza się, że wokół szkoły jeździ dużo samochodów, co wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa. Zwłaszcza wtedy, kiedy chodzicie do szkoły pieszo lub dojeżdżacie rowerem czy hulajnogą. Podobnie jest, kiedy trasa, którą docieracie leży przy drodze z dużym natężeniem ruchu samochodowego. Warto się zatem zastanowić, jak to faktycznie u Was wygląda. Zatem zastanowimy się teraz nad tym, jak wspólnie możemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wokół szkoły. Przede wszystkim, Waszym zadaniem będzie zastanowienie się i odpowiedzenie na pytania, które znajdują się poniżej. Dodatkowo, zadajcie poniższe pytania swoim kolegom i koleżankom z klasy. Niech każdy i każda z Was przeprowadzi taki wywiad z trzema osobami. Uwaga – te osoby nie mogą się powtarzać.

 

a) Jak najczęściej docierasz do szkoły? Możesz wybrać więcej niż jeden środek transportu.
- Pieszo

- Rowerem

- Hulajnogą

- Samochodem z rodzicem lub opiekunem

- Rolkami

- Deskorolką

- Samochodem z rodzicem lub opiekunem kolegi/koleżanki

- Inne – tutaj możesz wpisać swoją odpowiedź

 

b)   Czy uważasz, że jesteś bezpieczny/ bezpieczna w drodze do szkoły? Dlaczego?

 

c) Co wpływa na to, w jaki sposób docierasz do szkoły?

- odległość od szkoły
- bezpieczeństwo
- pogoda
- decyzja rodziców
- wygoda
- to, że ma kolegów lub koleżanki, z którymi idę/jadę
- inne………

d) Czy są jakieś rzeczy, które przeszkadzają Ci docierać do szkoły w sposób aktywny (rowerem, hulajnogą, rolkami)? Jeżeli tak, to jakie

 

e)  Spośród odpowiedzi wybierz te, które pasują do Twojej sytuacji

- niebezpieczny parking dla samochodów przed szkołą
- brak stojaków rowerowych przy szkole
- brak ścieżki rowerowej lub chodnika w drodze do/ ze szkoły
- dziurawe i nierówne chodniki
- duży ruch samochodowy na trasie do szkoły
- niewygodna droga do szkoły – dużo dołów, dziur w drodze, schodów
- jest niebezpiecznie. Dlaczego jest niebezpiecznie……………………………………………………………………
- brak przystanków autobusowych blisko domu i szkoły
- nie mam z kim wracać, muszę to robić sam/ sama
- brak roweru
- brak hulajnogi, deskorolki czy rolek

 

Kiedy odpowiedzieliście lub odpowiedziałyście na wszystkie pytania oraz macie odpowiedzi swoich kolegów i koleżanek, zastanówcie się czy Wasza droga do szkoły jest faktycznie bezpieczna. Jeżeli pojawia się wiele zagrożeń i sytuacji, które mogą powodować niebezpieczeństwo, możecie poruszyć ten temat na kilka sposobów.

Stwórzcie krótki raport na temat bezpieczeństwa na drodze do szkoły (od pół do jednej strony A4). Wskażcie największe zagrożenia i zaproponujcie rozwiązanie. Jeśli istnieją dobre rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w Waszej okolicy, napiszcie o nich.

Zadanie 3 Przeciw mowie nienawiści

 

 Chcemy, żeby każdy i każda dobrze się czuła w naszym mieście/miasteczku lub wsi

Pozostając w temacie równoważonego miasta, zastanowimy się trochę nad tym, co wspólnie

możemy zrobić, żeby każda osoba czuła się tutaj mile widziana. Zarówno każdy mieszkaniec i

mieszkanka, osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemcy czy cudzoziemki czy osoby odwiedzające

nasze miejsce zamieszkania w celach turystycznych.

Jak myślicie, co w takim razie będziemy teraz robić?

Powiemy sobie trochę o mowie nienawiści. Wiecie czym jest to pojęcie? Jest ono definiowane

na różne sposoby, jednak za każdym razem oznacza ono głównie jeden z przejawów bardziej

złożonych zjawisk takich jak nietolerancja czy dyskryminacja. Tym terminem możemy też określać

przestępstwa motywowane nienawiścią czyli wyrządzanie komuś krzywdy chociażby dlatego, że

pochodzi z innego kraju czy jest osobą starszą. Mową nienawiści nazywamy również krzywdzące

napisy na murach mające na celu znieważyć jakąś grupę ludzi np. wspólnotę religijną, osoby o innym

kolorze skóry niż biały czy osoby z niepełnosprawnościami. Więcej wiadomości na ten temat możecie

znaleźć na stronie http://www.mowanienawisci.info/. Przeczytacie tam różne definicje, zobaczycie

przykłady kampanii organizowanych przez różne organizacje czy dowiecie się, jak można zgłaszać

mowę nienawiści, aby każda osoba mogła czuć się swobodnie i bezpiecznie.

 

Spróbujcie teraz w grupie znaleźć kilka przykładów kampanii przeciw mowie nienawiści.

 1. Przedstawcie jedną kampanię, która się Wam podobała i krótko napiszcie dlaczego.
 2. Zaproponujcie, w jaki sposób można przeciwdziałać mowie nienawiści wśród waszych rówieśników?
 3. Jeśli znacie książki lub filmy, które mogłyby uwrażliwić Waszych rówieśników i rówieśnice na potrzeby innych osób oraz przeciwdziałać mowie nienawiści, wypiszcie je z jednym zdaniem wyjaśnienia.