Jesteś tutaj

Regulamin Festiwalu Oby Młodzież 2020

REGULAMIN UCZESTNICTWA w Wirtualnym Festiwalu

1. Festiwal odbędzie się w piątek  5 czerwca i potrwa  2 godziny zegarowe (10 – 12.00). Uczestnicy i uczestniczki proszeni są w tym czasie o uwagę i aktywność na stronie Festiwalu. Festiwal będzie się odbywał w sieci, z wykorzystaniem strony internetowej Festiwalu oraz na tablicy Padlet. 

 

2. Aby wziąć udział w festiwalu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/wirtualny-festiwal-oby-mlodziez-2020 Zgłoszenia może dokonać Opiekun/Opiekunka grupy projektowej, który wypełni formularz zgłoszeniowy i zaakceptuje regulamin uczestnictwa w akcji edukacyjnej CEO. 

 

3. Jeden Opiekun/Opiekunka może zgłosić maksymalnie dwa zespoły uczniowskie po 3-6 osób w zespole.

 

4. W czasie Festiwalu wszystkie zespoły powinny mieć dostęp do urządzenia z Internetem.

 

5. W ramach Festiwalu w dniu 5 czerwca 2020 roku zespoły młodzieżowe otrzymają 2 zadania do wykonania z puli 8 zadań do wyboru. Zadania publikowane będą co godzinę, o godzinie: 11.00 i 12.00

 

6. Tematy zadań będą nawiązywać do tematyki programu Oby Młodzież.

 

7. Odpowiedzi na zadania udziela się za pomocą tablicy Padlet. .

 

8. Rozwiązania zadań można przysyłać do godziny 16.00 tego samego dnia.

 

9. Każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma elektroniczne zaświadczenie o udziale w Wirtualnym Festiwalu.

 

Festiwal został przygotowany w ramach programu Oby Młodzież, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie EMEA Credis Suisse Foundation.