Jesteś tutaj

Prawidłowe odpowiedzi

Zadanie 1

1. Od której godziny redaktor naczelny Kuriera przyjmuje interesantów?

 • Odp.: od 11

2. Czy przedstawienie “Nirwana” jest dozwolone dla młodzieży?

 • Odp.: nie

3. Jaką rzecz reklamuje gazeta jako idealny prezent na gwiazdkę:

 • Odp.: autografy posłów na sejm

4. W artykule w lewej kolumnie znajduje się propozycja, by surowo karać za fałszerstwo pewnego produktu. Jakiego?

 • Odp.: chleba

5. W sekcji telegramy znajdują się wiadomości z polskich walk o Śląsk w 1919 roku. Jakiego kraju dotyczą?

 • Odp.: Czech

6. Jaką chorobę leczy reklamowana Skabioderma?

 • Odp.: Świerzb

7. Małżeństwo z dzieckiem szuka mieszkania. Które z tych rzeczy nie ma dla nich znaczenia?

 • Odp.: cena 

 

Zadanie 3

Na świadectwie Ewy podana jest bardzo osobista informacja dotycząca jej tożsamości - dzisiaj takich informacji nie podaje sie w dokumentach szkolnych. O co chodzi? 

 • Wyznanie 

Jaki język obcy zdawała Ewa na egzaminie?

 • Francuski

Ewa chodziła do szkoły:

 • prywatnej dla dziewcząt

Z jakim przedmiotem najsłabiej poradziła sobie Ewa na egzaminie?

 • Historia i wiedza o Polsce współczesnej

 

Ok. 32 proc. mieszkańców ziem polskich po odzyskaniu niepodległości było analfabetami. 

 • Prawda

 

Dekret Piłsudskiego wprowadził obowiązek szkolny do 14. roku życia bez żadnych wyjątków. 

 • Fałsz

 

Szkoły średnie w dwudziestoleciu (gimnazja) były bezpłatne. 

 • Fałsz

 

Na wsiach brak butów często sprawiał, że ubogie dzieci nie mogły chodzić do szkoły. 

 • Prawda

 

W większości szkół państwowych dziewczynki i chłopcy uczyli się osobno. 

 • Fałsz

 

Zadanie 6.

Na jakie towarzystwo przeznaczony jest dochód z imprezy? 

 • Towarzystwo Dobroczynności Liinas Hacedek

 

Kto jest organizatorem imprezy? 

 • Towarzystwo Dobroczynności Liinas Hacedek / ewentualnie uznajemy też Klub Szachistów

 

Której z tych atrakcji NIE przewidzieli organizatorzy? 

 • rozgrywka szachów

 

W jakim języku napisana jest druga część afisza? 

 • Jidysz / ew. j. żydowski

 

Ile procent mieszkańców Chełma stanowili Żydzi przed wybuchem II wojny światowej?

 • Ok. 44%

 

Pytania do filmu: 

Ile dni trwa Chanuka:

 • 8

 

Chanuka to święto:

 • wesołe

 

“Nes gadol haja szam” oznacza po polsku:

 • Stał nam się wielki cud

 

Co jemy w Chanukę? 

 • pączki 

 

waga: 
0